Агенцията по обществени поръчки публикува обновление на инструкцията си относно надписването и подаването на заявления/оферти в ЦАИС ЕОП от нерегистрирани обединения.   Важно е да се отбележи, че още в самото ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2282 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 2021 година относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС има за цел да хармонизира ...

Върховният касационен съд на Република България (ВКС) в свое скорошно решение* дава отговор на два важни въпроса, свързани с пълномощното, въз основа на което е сключен договор за покупко-продажба на ...