С тълкувателно Решение № 5 от 29.03.2021 г. ВАС реши, че третото данъчно задължено лице по чл. 19, ал. 1 и 2 ДОПК дължи и лихвите, които са установени като ...

Поради започналата война в Украйна на 24.02.2022 г. и множеството украински бежанци, които пристигнаха в България, както и множеството запитвания свързани с регистрацията и настаняването им, следва да имате предвид ...

Трансфер от територията на Република България за територията на друга държава от Съюза За извършването на трансфер е необходимо да се подаде заявление за регистрация за износ и трансфер в ...

Кога едно изделие или технология е с двойна употреба? Изделия или технологии с двойна употреба са тези, които се използват за граждански цели и не са предназначени за военна употреба, ...

Какво представляват NFT и как функционират? NFT означава незаменим токен. „Незаменим“ повече или по-малко означава, че е уникален и не може да бъде заменен с нещо друго. Това е дигитален ...

На интернет страницата на Софийски Адвокатски Съвет беше публикувана декларация в съпричастност с украйниския народ. Публикуваме Декларацията по-долу. Софийски адвокатски съвет Декларация в израз на солидарност с украинския народ 02 ...

Софийски адвокатски съвет при Софийска адвокатска колегия създаде гореща телефонна линия за предоставяне на безвъзмездна правна помощ на бежанците от Украйна. + 359 879 292 230 + 359 879 292 231 Ще ...

На 17.02.2022 г. с единодушие народните представители приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство („ЗИД на ЗБГ“), с което се предвижда отпадането на ...