В началото на април 2022 г. в Портала за обществени консултации към администрацията на Министерския съвет е публикуван Проект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Целта на промените ...

В свое решение от края на миналата година, Върховният административен съд (ВАС) даде своето становище по въпроса дали решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) може да представлява основание за ...

На 21 Април 2022 г. в Народното събрание бе внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС“). Настоящата новина цели да обърне внимание на ...

На 18.05.2022 г. в Народното събрание от група народни представители бе внесен Проект на Закон за Държавната агенция по вписванията. С него се предвижда създаването на специализиран административен орган към ...

Legal500 съществува повече от 20 години и е една от най-големите правни директории в света. Кантората е препоръчана в следните области в България: Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания ...

На 06.04.2022 г. Министерски съвет одобри и предложи на Народното събрание да разгледа и приеме проект за Закон за събиране на вземания по потребителски договори („ЗСВПД“). Проектът предвижда законът да ...