На 15.06.2022 г. в Народното събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон („ЗИД на ТЗ“), с който се предлага да бъде създадена непозната до момента правна ...

Настоящата статия цели накратко да онагледи процедурата за издаване на разрешение за пребиваване с цел упражняване на висококвалифицирана дейност тип „Синя карта на ЕС“ за чужденци в Република България. С ...

Европейският комитет по защита на данните публикува за обществена консултация нови Насоки 04/2022 за изчисляването на глоби. След провеждането на обществена консултация, чиито краен срок е 27 юни 2022 г., ...

В тълкувателно решение № 4/2022 г. на Върховния административен съд (ВАС), което може да откриете тук, ВАС реши, че обхватът на солидарната отговорност по чл. 177 Закона за данъка върху ...

Търговската колегия на Върховния касационен съд ще решава въпрос, касаещ защитата на  интелектуалната собственост Общото събрание на търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) образува ново тълкувателно дело, което ...

Тема на настоящата статия е предварителният договор, който намира широко приложение поради множеството си удобства и пригодността му към сегашните обществено-икономически отношения. Уредба на предварителния договор Основната материалноправна уредба на ...