В портала за обществени консултации на Министерски съвет (МС) е публикуван проект за изменение на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове ...

Законопроект предвижда промени, които да легализират дистанционната работа на общите събрания при юридическите лица с нестопанска цел. Промяната идва да отрази фактическите промени, настъпили в обществото ни поради COVID 19 ...