След приемането на Закона защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закона“, ЗЗЛПСПОИН) на 27.01.2023 г. и влизането му в сила на 04.05.2023 г., Комисията за ...

Медиацията представлява алтернативен способ за подпомагане на спорещи страни от лице – медиатор, като крайната цел е да се постигне споразумение между спорещите страни и отношенията между тях да бъдат ...

Кумулативното запечатване на търговски обект и налагането на имуществена санкция от данъчните органи за неиздаване на касов бон от страна на лице, регистрирано по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), ...

Обработката на лични данни е изключително отговорна задача, особено когато става дума за по-чувствителни лични данни, както определено в Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламентът“). Информацията, свързана със здравословното състояние на човек, ...

Практическата важност на отговора на въпроса какъв точно договор сключваме, оставяйки автомобил на платен паркинг, се обосновава най-вече от последиците, които настъпват при евентуална кражба на автомобила, природно бедствие или ...

Законът за местните данъци и такси (ЗМТД, „Законът“) е нормативната база, съгласно която се декларират и облагат с данъци различните видове недвижимите имоти. Въпреки че Законът предвижда  възможност едно предприятие ...

Европейския комитет по защита на данните представя Ръководство по защита на данните, което да помогне компетентността на малките предприятия, относно спазване изискванията за защита на данните, като повиши осведомеността им ...