Проблемът с придобиването на българско гражданство по произход е актуален, особено през последните години, през които политическите и демографски проблеми на държавите налагат промени в глобалната конюнктура. Все по-често с ...