Настоящата статия има за цел да разгледа възможностите за получаване на обезщетение за претърпени от физически или юридически лица вреди в специфичната хипотеза на обжалване на ревизионни актове по административен ...

На 10 май 2023 г. Министерският съвет внесе проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. На 17 май 2023 г. група народни представители ...