Съпругът/съпругата Ви е съсобственик на поземлен имот, заедно с друго лице, когато Вие и съпругът Ви решавате да строите върху същия този имот, например къща. Започвайки строежа обаче, съпругът Ви ...

На 26.07.2023 г., в Държавен вестник, бр. 64 са обнародвани изменения в Закона за осoбените залози. С приетите промени се въведе възможност вписване, заличаване и обявяване в Централния регистър на ...

IFLR1000 е справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за поредна година сред адвокатските кантори в България в ...