С последните изменения на Закона за електронното управление („ЗЕУ“), обнародвани в Държавен вестник („ДВ“) на 19.09.2023 г., се въвеждат редица облекчения за гражданите и администрацията при заявяване, издаване, пoдаване и ...

На 26.09.2023 г. Народното събрание прие на второ четене важни промени в Кодекса на труда (КТ). Съгласно взетите решения, считано от 01.06.2026 г. хартиената трудова книжка окончателно ще отпадне и ...

Народното събрание прие на първо четене промяна в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), целяща внасяне на облекчение на данъчно задължените лица за местен данък, в случаите на промяна ...