- IVLawFirm - https://ivlawfirm.com -

Европейската комисия приветства постигнатото съгласие относно нови правила, които проправят пътя за по-ефективно събиране на ДДС върху онлайн продажбите

През декември 2017 г., Европейската комисия приветства постигнатото между държавите-членки съгласие относно нови правила, които включват подробни мерки, необходими за опростяване на правилата за ДДС при продажби на стоки онлайн и гарантиране, че онлайн пазарите изпълняват своята роля в борбата срещу данъчните измами.

Посочените правила целят да отговорят на предизвикателствата на съвременната глобална, цифрова и мобилна икономика. Поради тази причина те са насочени към модернизиране на действащата досега система на ДДС за трансгранична търговия, която влезе в сила през 1993 г. и бе замислена като преходна система. С тези правила се създава единно европейско пространство по отношение на ДДС.

Съгласно новите правила трансграничните сделки ще продължат да се облагат със ставките на държавата-членка по местоназначение („принцип на местоназначението“) както досега, но начинът, по който се събират данъците, постепенно ще бъде променен с цел системата да бъде по-добре защитена от измами. В същото време ще бъде въведен общоевропейски интернет портал, за да се осигури проста система за събиране на ДДС за предприятията, както и по-устойчива система за събиране на приходи за държавите членки.

Предвиденият актуализиран електронен бизнес портал за ДДС (т. нар. „обслужване на едно гише“) ще позволи на онлайн търговците да изпълняват своите задължения във връзка с ДДС в ЕС чрез лесен за използване онлайн портал на собствения им език.

Основната цел на порталът е да улесни търговците, които в противен случай ще са длъжни да се регистрират по ДДС във всяка държава — членка на ЕС, в която възнамеряват да продават. Именно това изискване фирмите посочват като една от най-сериозните пречки пред малките предприятия, извършващи трансгранична търговия. Същата система беше въведена през 2015 г. за доставчиците на електронни услуги и функционира ефективно.

Новите правила за ДДС ще се прилагат от 1 януари 2021 г., като държавите членки ще трябва да въведат новите разпоредби на Директивата за ДДС в националните си законодателства до края на 2020 г. Предприятията, които желаят да ползват разширеното „обслужване на едно гише“ във връзка с ДДС, могат да започнат да се регистрират в държавите-членки от 1 октомври 2020 г.

Друга мярка, предвидена в правилата е въвеждането на по-голяма автономия на държавите-членки при избора на собствена политика на ставките. Съгласно действащите в момента правила, държавите-членки трябва да се придържат към предварително определен списък със стоки и услуги, когато става въпрос за прилагане на нулева или намалена ставка на ДДС. С предвидените нови правила, Комисията възнамерява да модернизира рамката за ставките и да позволи по-голяма гъвкавост на държавите-членки в бъдеще. В тази връзка са предложени две възможности. Първата е да се поддържа минимална стандартна данъчна ставка от 15 % и редовно да се прави преглед на списъка със стоки и услуги, за които могат да се прилагат намалени ставки, въз основа на приноса от държавите членки. Втората възможност е да се премахне списъкът със стоки и услуги, за които могат да се прилагат намалени ставки. Това обаче ще наложи въвеждането на предпазни мерки, за да се предотвратят измамите и да се избегне нелоялната данъчна конкуренция в рамките на единния пазар, а освен това този вариант може да доведе до увеличение на разходите на предприятията за привеждане в съответствие. И при двата варианта приложимите понастоящем нулеви и намалени ставки ще се запазят.