- IVLawFirm - https://ivlawfirm.com -

Изисквания по новия Закон за хората с увреждания

Законът за хората с увреждания и Правилникът за прилагането му въведоха нови изисквания за работодателите, при които работят над 50 работници/служители.

В зависимост от броя на работниците и служителите в дружество, до 02.07.2019 г. следва да назначите:

Горното не се прилага за дружествата, които поради специфични фактори на работната среда не позволяват наемането на лица с трайни увреждания. В този случай следва да се обърнете към Инспекция на труда, която ще удостовери това обстоятелство.

За наемането на лица с трайни увреждания може да уведомите Агенция по заетостта, ако се нуждаете от тяхното посредничество.

Ако сте предприели действия, но не сте наели лица с трайни увреждания, поради липса на подходящи кадри, следва отново да се обърнете към Инспекция по труда, която ще удостовери това обстоятелство.

В случай че не искате да наемате лица с трайни увреждания, когато имате такова задължение, разполагате с няколко алтернативи:

  1. Може да закупувате стоки или услуги от специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания.
  2. Може да закупувате стоките или услугите директно от хора с увреждания.
  3. Може да закупувате стоките или услугите от социални предприятия клас А, които отговарят на съответните условия.

Редно е да обърнете внимание и на някои особености, ако решите да прилагате алтернативните мерки:

При неизпълнение на горепосочените изисквания за работодателя се предвиждат глоби до 2000 лв. или имуществени санкции до 5000 лв. При повторност на нарушението размерът може да достигне до 10 000 лв.