Стажантска програма

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” има добре развита стажантска програма. Във всеки един момент заедно с нас се обучават и работят поне 3ма стажанти. Ние вярваме, че бъдещето на Адвокатското дружество е неразривно свързано с професионалното създаване и развитие на млади специалисти. От комбинацията на младежкия ентусиазъм, опита и знанието извличат полза не само адвокатите, подпомагани от стажантите ни, но и много от клиентите ни.

От месец май 2013 г. разширихме обхвата на нашата стажантска програма, присъединявайки се към „Студентски практики”, проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Това начинание бе породено от желанието ни да дадем възможност на възможно най-голям брой студенти да упражнят наученото в университета и да се запознаят с работната атмосфера, полагайки основата на своята професионална кариера.

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерство на образованието и науката. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа.

Всеки желаещ може да посети интернет страницата на “Студентски практики” и да се запознае с нашата обява за стажантска програма

Продължаващо обучение и повишаване на квалификацията на адвокатите и персонала на Адвокатското дружество

Продължаващо обучение и повишаване на квалификацията на адвокатите и персонала на Адвокатското дружество е една от политиките, на които особено държим и подкрепяме. Адвокатското дружество финансира и насърчава по всички възможни начини обученията и получаването на допълнителна квалификация и специализация на своите служители.

Работа в Адвокатското дружество

Можете да пращате мотивационни писма и автобиографии на адрес office@ivlawfirm.com  или да използвате следната форма:    [caldera_form id=“CF5b2b9e42df243″]

    IV&Co Брошура

    Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ е учредено през 2003 г. като партньорство между Диляна Илиева и Росица Вучева, адвокати, членуващи в Софийска адвокатска колегия. Оттогава насам адвокатското дружество е обединило екип от 15 адвокати и подпомагащ ги екип. Ние сме екип от професионалисти, на които може да се разчита.

     

    Към Брошурата