Като адвокатско дружество ние сме част не само правните и бизнес общности. Ние сме част и от една по- голяма общност – тази, в която живеем. Като такива ние смятаме, че трябва да дадем своя принос за доброто на нашето общество. Поради тази причина “Илиева, Вучева и Ко.” АДД взима активно участие в редица обществени и зелени инициативи.

Работа Pro-bono

Адвокатското дружество е предоставяло безплатна или много ниско заплатена правна помощ, но и винаги е било преценявано за всеки конкретен случай. От 2018 г. ние решихме да разпишем принципите за предоставяне на безплатна правна работа на онези, които се нуждаят от правна помощ, но може да не разполагат със средства, за да я получат, или принципите за работа безвъзмездно, което да доведе до по-висока степен на спазване на върховенството на закона, и да помага на нашето общество да просперира от закона. Считаме подкрепата за безплатната правна помощ за основна ценност на нашия екип. Адвокатското дружество вярва, че адвокатите следва да отделят време, за да служат на обществото си по позитивен начин.

През 2019 г. ние сме се посветили на млади професионалисти, артисти, дизайнери и предприемачи.

Ако се нуждаете от правна помощ или съвет за права си като творец, или искате да започнете бизнес, или сте в началото на професионалния си кариера, може да сме ви полезни, като ви предоставим професионален съвет.

Зеленият кръг

През 2010 г. списание „Мениджър” създава кръг, в който участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда. Ценностите на този Зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Смятаме, че участието ни в тази инициатива ще допринесе за устойчиво развитие на България и отразява желанието ни да сме част от това развитие. Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност. Конкретните ангажименти, поети от и превърнати в практика за нас, са:

  • Многократно използване на тонери за принтери, като ги пълним отново и отново, а не ги изхвърляме
  • Намаляване на разхода на хартиени продукти – рециклиране; всички рекламни материали на Адвокатското дружество са отпечатани на рециклирана хартия; винаги използваме и двете страни на листовете хартия и не принтираме
    излишни документи; преминахме изцяло на електронни фактури;
  • Засаждане на дръвчета – през пролетта на 2011 г. на поне брой равен на броя на служителите ни, някъде в София, за да облагородим градската среда;
  • Обслужваме редица клиенти, активни в изграждането на вятърни и фотосоларни паркове, като по този начин способстваме за развитието и популяризирането на екологична електрическа енергия;
  • Голяма част от екипа на Адвокатското дружество ходи пеша и доколкото е възможно не използва услугите на градския транспорт или личните си автомобили;
  • На нашия нов интернет сайт популяризираме, както тази инициатива, така и природосъобразния и екологичен начин на живот;
  • Пестене на електроенергия – използваме енергоспестяващи крушки, както и всички битови електроуреди са с най-висок клас на енергоспестяване; изключваме компютрите си, когато не работим с тях; използваме оптимално климатиците и ги почистваме редовно, така че да пестим енергия; не оставяме светещи лампи или включени електроуреди, когато не ги ползваме;
  • Използваме текстилни торбички при покупки.

 

Клуб 50+

От 2010 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” стана сътрудник на “Клуб 50+”, интернет страница, насочена към хората в зряла възраст. Предоставяме безплатно правни консултации и статии, които се публикуват на тази страница. Правим го с удоволствие, защото осъзнахме, че и ние, както създателите на “Клуб 50+”, вярваме в „силата на човешкия дух, в правото на всеки човек на достойнство и сигурност, физическо и психическо благополучие и на свобода. Знаем, че на всяка възраст животът е отражение на нашите мечти.

Може да живеем в невъзможни условия, в момента да нямаме работа, пари или партньор, но всички имаме своя вътрешен свят и сме господари на случващото

се в него. Ние отговаряме за това, което сме и стремежът ни към вътрешна хармония ни дава кураж, надежда, ентусиазъм и вяра.”

Вярваме, че със статиите си помагаме за създаването на по-добър живот, а също и че споделяме информация, която обогатява мирогледа на хора, преминали средната възраст, и въпреки това, важни за устойчивото развитие на обществото ни.

Повече информация за нашата обществена дейност може да намерите на съответните интернет страници на инициативите.

IV&Co Брошура

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ е учредено през 2003 г. като партньорство между Диляна Илиева и Росица Вучева, адвокати, членуващи в Софийска адвокатска колегия. Оттогава насам адвокатското дружество е обединило екип от 15 адвокати и подпомагащ ги екип. Ние сме екип от професионалисти, на които може да се разчита.

 

Към Брошурата