През 2014г. Legal 500 класира Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” сред водещите адвокатски кантори в България в областта на Корпоративното право, сливания и придобивания. Диляна Илиева и Росица Вучева са препоръчани адвокати в тази сфера на дейност.

В своите интервюта за Legal500 нашите клиенти споделят за нас: „Много отзивчивия” отдел в Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” е “знаещ”, и демонстрира “отлична грижа за клиента”.

Корпоративното право е една от ключовите сфери на дейност на Адвокатското дружество. Нашите възможности в областта на корпоративното право и сливанията са подкрепени и от разнообразния опит и познания, които имаме от работа в различни сфери на промишлеността, включително задълбочено познаване на различните регулаторни, технологични и финасови характеристики на съответните индустриални сектори и особеностите на нормативната уредба, относима към последните.

Ние предлагаме правно съдействие в областта на:

 • Корпоративното право
 • Установяване на юридическо присъствие и структуриране
 • Корпоративно управление
 • Права на акционерите
 • Отговорност на управляващите дружеството лица
 • Договорености за извършване на съвместна дейност
 • Администриране на документооборота на търговските дружества, отношения с Централния депозитар и фондовата борса
 • Трудови правоотношения, финансови и други поощрения на служителите
 • Защита на правата на акционерите
 • Структуриране на корпоративно финансиране
 • Предоставяне на доверителни услуги, включително, но не само номиниран директор
 • Предоставяне на седалище и адрес на управление и секретарски услуги
 • Сливания и придобивания

Адвокатското дружество има възможност да предоставя правни услуги на неизменно високо ниво във връзка с всички видове търговски сделки, включително, но не само:

 • Придобивания на търговски предприятия
 • Дялови участия
 • Публични или частни изкупувания
 • Сливания, разделяния, преструктуриране
 • Смесени дружества, договори за съвместна дейност, договори за граждански дружества

При предоставяне на правни съвети и консултации в процеса на сливания и придобивания ние покриваме всички аспекти на съответната сделка, като:

 • Организация, управление и документация на сделката
 • Управление на правния и търговски риск – провеждане на правен анализ и гаранции
 • Регулаторни и финансови въпроси
 • Данъчно структуриране
 • Проблеми на опазване на околната среда
 • Трудовоправни въпроси
Проекти