- IVLawFirm - https://ivlawfirm.com -

Ново законодателство относно търговската марка на Европейския съюз

Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския Парламент и на Съвета („Регламентът“), изменящ законодателството относно марката на Общността беше официално публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз. Регламентът ще влезе в сила на 23.03.2016 г.  От този ден Службата за хармонизация на вътрешния пазар ще се нарича Служба на ЕС за интелектуална собственост (ЕUIPO), а марката на Общността ще бъде преименувана на марка на Европейския съюз. Регламентът бе публикуван на 24.12.2015 г. и е част от реформата в законодателния пакет за марката на Общността.

Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (известена преди като OHIM) ще предостави период, в който собствениците на някои марки на Европейския съюз ще имат възможност да изменят идентификации на стоки и услуги за съответните марки, за да гарантират, че  регистрацията обхваща специфични елементи, които попадат в рамките на, но не са изрично изброени в заглавията на съответния клас от Класификацията от  Ница. В случаите когато е подадена молба за предишна марка на Общността  преди 22.06.2012 г., уточняваща един или повече класа, собствениците ще имат време до 23.09.2016 г., да подадат декларация за изменение на регистрацията за специфично изброени стоки и услуги, които следва да бъдат обхванати от съответната регистрация.

Таксите, събирани от Службата също ще се променят съгласно Регламента. Ще има нова система за една такса-на-клас за заявка за марка. Цялостно намаляване на таксите за регистрация на марка и таксата за подновяване ще влезе в сила.

Част от другите промени, които са приети са въвеждането на сертификатна марка на Европейския съюз.

Ако се интересувате от повече информация относно измененията, въведени с Регламента моля свържете се с нашите специалисти по интелектуална собственост, които с удоволствие ще Ви посъветват по въпроса.

Настоящата новина служи само за информация.  Тя не представлява юридически съвет.  За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите по интелектуална собственост при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.