Защита на личните данни

18.07.2018

През април 2017г., „Лабимекс“ ООД се обърна към Адвокатска кантора „Илиева, Вучева и Ко“ относно съобразяване на дейността си с изискванията за защита на личните данни.

Дружеството е един от основните дистрибутори на лабораторно оборудване на едро за множество международни компании. Сложността на този случай бе породена от промяна на правната форма на дружеството, осъществена от нас през 2017 г. и предходната регистрация на дружеството като лице, обработващо лични данни.

Трябваше да направим щателна проверка на мерките за защитата на личните данни с оглед на обема на лични данни, които събирана от клиента ни във всекидневна му дейност.

Задачата ни се състоеше в разработване на стратегия за осъществяване защитата на личните данни съобразно правилата за защита на личните данни в Европейския съюз, които ще влязат в сила през 2018 г.

Успяхме да създадем разбираема система, която ограничава риска от нарушаване на новите правила.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Email
СПОДЕЛИ
Подобни проекти