Консултации на „Газагротерм”ООД във връзка с газификация на гр. Хасково и проект за газификация на гр. Ихтиман. Учредяване на смесени дружества с общинско участие, подготовка на Концесионен договор, правни съвети