04.05.2004

Индустрия: Химическа индустрия

Сфера на дейност: Несъстоятелност

Предявяване на вземания, участие в събрания на кредитори, подготовка на оздравителна програма, подготовка на договор за покупко-продажба на предприятието в производството по несъстоятелност