Закупуване на недвижим имот с отлично местонахождение на стойност 12 млн. евро от страна на група чуждестранни инвеститори – ние структурирахме сделката от правна и данъчна гледна точка, активно участвахме

Смесено дружество за проектиране и развитие на 1 200 000 квадратни метра земя, както и управление и експлоатация на завършения проект на стойност над 16 млн. евро.

Развитие на вятърни паркове с мощност над 500 MW из цяла България, включително, но не само закупуване на необходимата за изграждането им земя, проучване и проектиране, промяна на предназначение, разрешения