Покупка на най-голямото българско списание, насочено към женската аудитория от една от водещите медийни групи в страната, правни съвети и съдействие на всички етапи от развитие на сделката, създаване и

16.02.2008

Сфера на дейност: Банки и финанси, капиталови пазари

Въвеждане на чуждестранна банка на българския пазар, включително но не само предоставяне на правни съвети и консултации относно финансовото и банковото законодателство, изготвяне на основния документо оборот, необходим за нормалното