Адвокатското дружество съветва клиента и бе основен правен консултант по време на процеса по придобиване на някои български дружества от леката промишленост. Процедурата е важна, поради значителното количество участници, в