През декември 2011 г. водеща рекламна агенция в България възложи на Адвокатско дружество «Илиева, Вучева и Ко.» да изготви договор за рекламно участие на артист-изпълнител за целите на рекламната кампания

05.12.2011

Сфера на дейност: Търговско право

2011, както и 2010 година беше още една трудна година за българския бизнес. По данни на Българската стопанска камара междуфирмената задлъжнялост достига BGN 100 млрд. Държавата дължи на бизнеса между

Случаят заслужава да бъде споменат поради правната си значимост независимо, че правният интерес, който се защитава е сравнително нисък. На Адвокатското дружество беше възложено да направи проверка на правото на

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” беше ангажирано от четири дружества с търговска дейност в областта на продукция на филми, пред-продукция, пост-продукция, специални ефекти и рекламни клипове, графични продукции и

През 2011 Адвокатско дружество Илиева Вучева & Ко. започна да консултира една от първите компании, занимаващи се с издаване на туристически справочници на английски език за някои от големите градове

Работата включваше подпомагане на покупката на група радиостанции заедно с лицензиите им и разрешенията за излъчване. Адвокатското дружество участва в процеса на придобиване чрез извършване на пълен правен анализ на

Едно от водещите дружества в областта на недвижимите имоти в България възложи през юли 2011 г. на Адвокатското дружество да прегледа основните му трудови и граждански договори. Работата на адвокатите

Извършихме правен анализ и изготвихме всички документи за придобиване на инвестиционен проект за изграждане на силози. Проектът се финансира със средства на Европейския съюз. Извън чисто юридическата работа по проверка

Процесуално представителство за възстановяване на 500 000 EUR къща в центъра на град Пловдив, България. Държавата отхвърли незаконно вземане на бивши собственици за възстановяване на къщата. Делото продължи 7 години

През март 2011 г., Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” консултира по неразрешени корпоративни и управленски въпроси на дружество с чуждестранни съдружници и инвестиции. В допълнение, Адвокатското дружество представлява част

На Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” беше възложено да окаже съдействие на клиент в хода на изпълнително дело срещу него. По молба на нашия клиент-длъжник ние предоставихме незабавни писмени

13.01.2011

Индустрия: Телевизия и филми

Сфера на дейност: Трудово право

През януари 2011 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” консултира директор „Реклама“ на една от водещите телевизии в България за прекратяването на трудовия му договор и договаряне и получаване