06.11.2012

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко”, в качеството си на процесуален представител на “Ендемол Недерланд” Б.В. инициира и спечели търговско дело срещу Георги Илиев, действал недобросъвестно при подаване на заявката

01.10.2012

Изтъкнати адвокатски дружества от Чешката република, Унгария, Румъния и България създават ново юридическо съдружие за Централна и Източна Европа Адвокатските дружества “DVORAK & SPOL” (Прага, Чешка република), “Gobert and Partners”

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева  и Ко.”, предостави правни съвети в процеса на изграждане на фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност от 2.5 MW. Съветвахме нашият клиент в преговорите с EPC

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева  и Ко.” предостави правни услуги в при продажба на проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 1 MW, разположена в северозападната част на България. Успешно

Адвокатското дружество беше ангажирано с преобразуване на търговско дружество от ООД в АД. Не само предоставихме юридически консултации, свързани с преобразуването, неговите ефекти и очаквани резултати, но и изготвихме цялостния

През февруари 2012 г., Адвокатското дружество участваше в подготовката на продажбата на един от проектите за възобновяеми енергийни източници ситуиран в Южна България включително продажбата на недвижимите имоти като главна

04.04.2012

През 2011 г. успяхме да помогнем на чуждестранен гражданин успешно да придобие българско гражданство в сравнително кратък срок. Придобиването на българско гражданство се осъществи на основание член 16 от Закона