Адвокатското дружество беше назначено за водещ правен съветник на новоучреден бизнес в България. Предоставихме правни услуги за учредяването на местно юридическо лице и неговото регистриране в Българския Търговски регистър. Поради

23.09.2013

Сфера на дейност: Процесуално представителство

През юли 2013 г. бяхме потърсени, за да допринесем към книга, която скоро ще бъде издадена, озаглавена „Изпълнението на чуждестранни съдебни решения”, редактирана за Kluwer Law International от Холандия. Отговорихме

В началото на юли 2013 г. на Адвокатското дружество бе възложено да заведе съдебно дело срещу решение на „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” („Комисията”). Клиентът е „Българската асоциация

23.09.2013

Сфера на дейност: Търговско право

През 2012-2013 г. успешно приключихме 12 случая. Броят на текущите дела е 16, от които 6 започнати през 2013 г. Събрали сме над 220,000.00 евро в изпълнение на Договори за

През 2012 г. Адвокатското дружество и адвокатите му г-жа Росица Вучева, Управляващ съдружник и г-н Антон Узунов, Старши консултант, заведоха и водиха две съдебни дела за клиента в два различни

23.09.2013

Индустрия: Автомобилна индустрия

Сфера на дейност: Процесуално представителство

В края на 2012 г. Адвокатското дружество и неговите адвокати г-жа Диляна Илиева, Управляващ съдружник и г-н Антон Узунов, Старши консултант, започнаха няколко административни процедури срещу Изпълнителна агенция „Българската служба

Адвокатското дружество проведе преговори и предостави правен съвет на клиент в процеса на подписване на Договор за закупуване на акции, за придобиването на 67% от акциите на българско акционерно дружество.

23.09.2013

Сфера на дейност: Търговско право

Адвокатското дружество предостави правен съвет за изготвянето на и преговорите по търговски договор на обща стойност от 2,400,000.00 евро, структурирайки транзакцията, съветвайки го за обезпечения и представителство, гаранции и т.н.

В края на юли 2012 адвокатската кантора предложи на клиентa си трансгранично вливане като вариант за преструктуриране на дейността му в няколко държави членки на Европейския съюз. Ние структурирахме, подпомогнахме