В края на септември 2014 г. Диляна Илиева, Управляващ Съдружник и Доника Илиева, адвокат, финализираха сделка на стойност USD 1 600 000. В началото на 2014 г. на Адвокатското Дружество

През февруари 2014 г. беше отправено запитване от г-н Пол Ламбер, който подготвя ново издание със заглавие: Социалните мрежи в международно право и политика, във връзка с регламентацията на социалните

Адвокатското дружество консултираше наш клиент по отношение на сигнал до Министерство на културата на Република България за нарушение на авторски права върху телевизионен сериал. Клиентът имаше много интересен и сложен

От януари 2014 г. Адвокатското дружество консултира телевизионен и филмов продуцент с широка гама от правни услуги във връзка с някои продукции и сделки на клиента с различни телевизионни канали

Продажба на дребно на лекарствени продукти „Аспен Юръп Гмбх – Клон България“ КЧТ През януари 2014, благодарение на нашето участие в Globalaw, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ консултира и

Адвокатското дружество консултира клиент по отношение на избягване на недопустима концентрация и нелоялна конкуренция в съответствие със Закона за защита на конкуренцията. Юридическото лице, което представляваме е регистрирано в Кралство

Рекламна агенция потърси правна консултация от Адвокатското дружество във връзка с промоционална игра на международно известен продукт за българския пазар. Играта включва специално разработено Фейсбук приложение, билбордове, както и онлайн

В края на август 2013 г. Адвокатското Дружество изготви изключително сложна жалба, за която длъжностни лица от Общината публично споделиха, че е представлявала основно препятствие за приемането на плановете за

14.10.2014

Индустрия: Енергетика и природни ресурси

Сфера на дейност: Търговско право

Oт август 2013 г. Адвокатското дружество е събрало над EUR 500 000, чрез Споразумения за доброволно плащане, което удвоява получената сума през 2013 г. През 2014 г. подписахме споразумение за

През април 2014 г., правният ни екип успешно консултира клиент относно най-добрия начин да разшири бизнеса си в Сърбия, използвайки обширната мрежа от контакти на Адвокатското дружество в Централна и

През 2013 г. Адвокатско Дружество „Илиева, Вучева и Ко.“, предостави правни услуги относно продажбата на 50 % от дружествените дялове на дружество с ограничена отговорност, което притежава фотоволтаична електроцентрала с

През юни 2013 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ започна извършването на пълен правен анализ на българско дружество, развиващо проект за строителство и експлоатация на електроцентрала на биомаса. В

През август 2013 г. Адвокатско Дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ извърши пълен правен анализ на българската компания „Енерджи инвестмънтс” АД, която е собственик на водна и фотоволтаична електроцентрала. Някои от

След краха на кипърската финансова система, пред декември 2013 г. с Адвокатското дружество се свърза една от най-старите и големи кипърски банки – Marfin Popular Bank Public Co. с искане

През март 2014 г. съдружник, който е и Изпълнителен директор на група от дружества, възложи процесуалното си представителство в преговорите им с българска банка на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и

Г-жа Диляна Илиева, Управляващ съдружник и г-жа Диляна Кондева, адвокат, предоставиха правен съвет на клиент на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ относно сключването на рамков договор, като първа и

16.04.2014

Сфера на дейност: Несъстоятелност

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” пое защитата на дружество, което е кредитор на двама длъжници, изпаднали в несъстоятелност. Двете дела по несъстоятелност се различаваха съществено едно от друго и