Тази година ние продължихме тенденцията да обслужваме изтъкнати компании, работещи в различни области на транспортната индустрия. Нашите клиенти са едни от най-големите авиационни компании в световен мащаб, а също и

Те бяха сключили няколко споразумения за прехвърляне на собственост и учредяване на право на строеж срещу задължение за построяване на сграда, както и договор за наем за отдаване под наем

15.12.2016

Индустрия: Хотели и отдих

Сфера на дейност: Процесуално представителство

Представителство на фирма за инженеринг, строителство и управление на проекти срещу една от най-големите хотелски вериги по българското Черноморие. Сложността на случая произтичаше от многобройните споразумения, сключени от страните, включително

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предоставя правни услуги в хода на ежедневната дейност на група проектни дружества в сферата на възобновяемите енергийни източници от създаването на дружествата през 2013

05.11.2016

Индустрия: Хотели и отдих

Сфера на дейност: Процесуално представителство

От март 2016 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ представлява 8 наследници съсобственици на урегулиран поземлен имот и хотел в самия център на столицата на България. Те сключиха няколко

В началото на 2016 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ съветва свой клиент, проектно дружество в областта на възобновяемите енергийни източници, относно възможностите му за събиране на недължимо платени

Конструирането на нови производствени съоръжения за нашия клиент започна в края на август, 2016 г., като пълният размер на инвестицията възлизаше на 10 000 000 евро. Адвокатското дружество беше ангажирано

Основната задача по структуриране на инвестицията се усложни от изискването да осигурим правна защита на взаимните интереси на страните, включващи конкретното дружество, бившите акционери и новият акционер. Работата ни по

Съдействие на клиент при реструктурирането на дълг, погасяване на някои от залозите и замяната им с нови, задоволяващи интересите както на банката, така и на фирмата длъжник, преговори за нови

Промоционалните кампании използват различни канали за връзка с потенциални клиенти, а именно интернет, телефони и/или търговската мрежа. Изготвяме официалните правила за кампаниите, привеждаме ги в съответствие с правната уредба за

14.05.2016

Регистрация на Фондация “Homo Ludens”; Регистрация на „Сдружение на младите гастроентеролози“; Ликвидация на Фондация и правно консултиране на ликвидатора на фондацията; Регистрация на Фондация „Позитивни 356“ в обществена полза, включително

Проектът се казва „C-Reloaded“ и е ръководен от БИКА, в партньорство с пет европейски университета, реномирани в енергийната и ИТ сферата, които могат да предоставят ценен и осъвременен ноу-хау на

15.04.2016

Адвокатското дружество консултира клиент относно корпоративната организация на неговата компания. Ние изготвихме разнообразни договори, свързани с реструктурирането на групата и съветвахме клиента относно този процес. Нашата цел беше клиентът да

15.03.2016

Сфера на дейност: Банки и финанси, капиталови пазари

Много често България се счита за „врата към ЕС“ и по принцип е привлекателна бизнес локация (цената на труда е ниска; населението е образовано, данъците са сред най-ниските в ЕС,

Винарната участваше в едно от най-големите изложения за вина в България и постигна значителен успех. Независимо от факта, че нашият клиент се радваше на широка популярност сред широката публика, един

Изготвихме правно становище по договор за концесия, касаещ разработването на находище и изграждането на производствени мощности за добив на полезни изкопаеми. Основните въпроси, които разгледахме в детайли включват: задълженията на

През 2016 г. на поне двама от нашите адвокати и/или правни консултанти им беше поверено и възложено да бъдат ликвидатори на български филиали на чуждестранни дружества. Френско дружество-майка закриваше част