29.08.2017

Индустрия: Търговия на едро и дребно

Сфера на дейност: Защита на личните данни

През април 2017 г., „Лабимекс“ ООД се обърна към Адвокатскo дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ относно съобразяване на дейността си с изискванията за защита на личните данни. Дружеството е един

29.08.2017

Индустрия: Търговия на едро и дребно

Сфера на дейност: Защита на личните данни

Няколко клиенти се свързаха с нас за предоставяне на пълен комплекс от услуги за пускането на нови онлайн магазини за продажба на хранителни добавки, дрехи и други стоки. Обикновено започваме

Клиент се свърза с адвокатската кантора във връзка с недвижим имот в един от престижните софийски квартали. Проблемът бе, че клиентът ни не притежаваше нотариален акт за имота, в който

В края на 2016 с нас се свързаха няколко съсобственици на недвижим имот и къща в София, които искаха да продадат имуществото си на трето лице. Задачата ни включваше извършване

25.08.2017

Индустрия: Енергетика и природни ресурси

Сфера на дейност: Трудово право

Нашият дългогодишен клиент, „Булгаргеомин ЛТД“ ДЗЗД, ни възложи защитата на неговите интереси по трудово дело. Бивш служител на Булгаргеомин твърди, че дружеството не му е заплатило определени суми. Твърденията на

През май 2017 г., с Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ се свърза нов чуждестранен клиент, който има амбицията да развива инвестиционни проекти в гр. София. Клиентът ни има желание

Нашият клиент рекламна агенция, бе наета да проведе рекламна кампания за „Уискас“ и „Педигри“ в една от водещите търговски вериги в страната. Рекламната кампания включваше игра със скреч-карти след закупуване

През март 2017 г., „Технотест“ АД се обърна към „Илиева, Вучева и Ко.“, за да изготви и заведе иск пред Комисията за защита на конкуренцията относно нелоялни търговски практики, свързани

В края на 2016 г. „Трастена“ ЕООД, най-успешният производител на плодови вина в България и дългогодишен клиент на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“, получи обезпокоителна информация за нелоялни търговски

През август 2016 г. „Неджин Инженеринг Интернешанъл“ ЕООД, добре позната компания в сферата на техническото проектиране, строителството и инжинерингови проекти се обърна към Адвокатското дружество, за да поемем процесуалното представителство

25.07.2017

Сфера на дейност: Процесуално представителство

През февруари 2017 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ беше процесуален представител на клиент в касационното производство пред Върховния касационен съд. Клиентът ни бе привлечен като трета подпомагаща страна

През октомври 2016 г. „Илиева, Вучева и Ко.“ представляваше клиент пред Върховния касационен съд в правен спор относно договор за заем, сключен през 2006 г. и последвалото заместване в дълг

В началото на 2017 г. „Лабимекс“ ООД се обърна към адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ във връзка с промяна на правната форма на дружеството от дружество с ограничена отговорност

В края на 2016 г. и началото на 2017 г. г-жа Биляна Екснер – управител на се обърна към нас за консултация относно правните изисквания за навлизането на техния основен

25.07.2017

Сфера на дейност: Трудово право

В началото на 2017 г. една от водещите компании за връзки с обществеността се обърна към „Илиева, Вучева и Ко.“, за да разреши проблеми, свързани с политиката й за конфиденциалност.

През март 2017 г. известна британска туристическа агенция нае адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ да регистрира и открие неин клон в България. Възложената задача изискваше консултиране от наша страна

Проектът премина през няколко фази, които целяха придобиването на дял на пазари за разпространение (като Гугъл Плей и Епъл Ап Стор) на първото приложение за предоставяне на електронни услуги за

„А-САП“ ООД, една от водещите компании за интериорен дизайн в България, първоначално се свърза с нас във връзка със спор с клиент на дружеството. След успешните резултати при първия случай,

17.05.2017

Индустрия: Авиокомпании

Сфера на дейност: Процесуално представителство

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ съветва и представлява „Луфтханза Карго“ АД – клон България при защитата му, в процедура за издаване на заповед за изпълнение, последвана от съдебно дело

Представителите на испански инвеститор се свързаха с нас във връзка с текуща процедура по несъстоятелност в България. Искането им бе за възстановяване на преки чуждестранни инвестиции на стойност над 22

21.04.2017

Индустрия: Старт-ъп компании

Сфера на дейност: Защита на личните данни, Трудово право

Нашият екип консултира инвеститора, мажоритарен акционер, относно договора за разработка на софтуер като част от изграждането на структурата от отговорности на миноритарните съдружници по споразумението между съдружниците. Изготвихме споразумение между

21.04.2017

Индустрия: Старт-ъп компании

Сфера на дейност: Защита на личните данни

През месец януари 2016 г. нашият клиент пожела да разрасне бизнес модела на старт-ъпа за споделени превози. Вследствие на това ни бе възложено да преструктурираме условията за използване и политиката