- IVLawFirm - https://ivlawfirm.com -

Промени в Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

С Регламент (ЕС) 2019/1010 се въведоха задължения за държавите членки да докладват екологичните щети пред Европейската комисия. Новите промени в Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети предвижда създаване на информационна система, поддържана от министъра на околната среда и водите.

В тази информационна система се събира и обработва информация относно:

Настоящата новина служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични изисквания на законодателство. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.