- IVLawFirm - https://ivlawfirm.com -

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост публикува Сравнително проучване за системи за алтернативно разрешаване на спорове относно имена на домейни

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) неотдавна публикува Сравнително проучване за системи за алтернативно разрешаване на спорове относно имена на домейни, в което се подчертават основните прилики и разлики между различните Процедури за разрешаване на спорове (DRPs), анализиращо различни процедури, такси, срокове и статистика на случаите.  Проучването сравнява вероятните резултати от няколко избрани DRPs във връзка с различни предварително определени сценарии.  Целта на проучването е да се сравнят и отличат основните характеристики на всяка DRP и да доведе до по-голяма яснота за всички заинтересовани страни.

Проучването се фокусира върху следните домейни от най-високо ниво (Top Level Domains): всички наследени домейни от най-високо ниво (gTLDs), както и нови gTLD (всички подлежат на Единната политика за разрешаване на спорове за домейн имена), както и следните домейни от най-високо ниво (ccTLDs): .AU (Австралия), .DK (Дания), .EU (Европейски съюз), .IT (Италия), .UK (Обединеното кралство), .CN (Китай), .JP (Япония), .NL (Нидерландия) и .US (САЩ).Във всички бяха разгледани десет различни системи.

Проучването анализира системата за разрешаване на спорове в Китай. Китайската международна икономическа и търговска арбитражна комисия (CIETAC) и Международният арбитражен център на Хонг Конг (HKIAC) са официалните доставчици, които приемат жалби, а процедурата отнема около 50-60 дни.  През 2017 г. 75 случаи са получени от HKIAC и 66 от тях са решени в полза на жалбоподателя.  Същата година бяха получени 58 случая от CIETAC и 52 бяха решени в полза на жалбоподателя.

Освен това проучването представи вероятния резултат от единадесет специфични сценарии в рамките на всеки от десетте избрани DRPs, като например имена на домейни, сочещи към фен сайтове, сайтове за почит и критика, имена на домейни, отразяващи генерични думи, лични имена или географски означения, и спорове, включващи посредници или бивши бизнес партньори.

В проучването се заключава, че с изключение на DK DRP (Дания), която е в по-тясно съответствие с националното законодателство, оценяваните DRP са значително сходни с UDRP.  Всъщност някои от анализираните DRPs са почти идентични с UDRP, въпреки че някои от тях са имали модификации, като например включването на първоначална задължителна фаза на медиация, или изменения, които да приведат процеса в основата на правния кодекс на страната (например DRPS за JP в Япония обхваща повече от правата върху марките, за да се побере тясната дефиниция на марките, определени съгласно Закона за японската търговска марка).

В резултат с изключение на Комитета по жалбите на датските домейни, вероятните резултати за единадесетте теоретични сценарии са били значително сходни в различните оценени DPRs.  Въпреки това, имаше редица ключови точки на разминаване между DPRs, които са били изложени на по-практично ниво в проучванията, анализирайки различните потенциални сценарии.  Може да се види, че тези различията в някои случаи могат да доведат до различни резултати (например във връзка с трите кумулативни изисквания по UDRP, които често не са отразени в други DPRs, които вместо това имат алтернативни изисквания).

EUIPO се надява, че резултатите от това проучване ще осигурят по-голяма яснота за притежателите на права за интелектуална собственост.

Цялото Проучване може да намерите тук на английски език. [1]