На 20.03.2018 г. се приеха съществени изменения на Наредба № 31 от 12.08.2007 г. ...