Диляна Кондева-Начева

Адвокат

E-mail: dilyana.kondeva@ivlawfirm.com

Сфери на дейност:

Корпоративно и търговско право, Разработване на проекти относно възобновяеми енергийни източници, Сливания и придобивания, Права върху недвижими имоти, Енергийно право, Процесуално представителство, Банково право

Проекти:

» Виж всички

Образование:

2007 Магистър по право, Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Професионална кариера:

2008 – до днес Адвокат, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.”

2007 – Юрисконсулт, „ДЕМАКС”АД

2003 – 2004 Стажант, Адвокатско дружество „ОРАК – Димитров, Петров и Ко.”

Членство:

2008 Член на Софийска адвокатска колегия

Езици:
Български, английски, руски