Петя Норова

Адвокат

E-mail: petya.norova@ivlawfirm.com

Сфери на дейност:

Вещно право, Облигационно право, Търговско и корпоративно право, преобразувания, Наследствено право, Процесуално представителство

Проекти:

Образование:

2020 – до днес редовен докторант по Вещно право, катедра „Гражданскоправни науки“ към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2018 Магистър по право, Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Септември, 2016 – Февруари, 2017 Студент по програма „Еразъм +“ в Университета на Флоренция, Флоренция (Италия)

Професионална кариера:

Септември 2020 – до днес – хоноруван преподавател по Вещно право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2020 – до днес Адвокат, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.”

2019 – 2020 Правен консултант, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.”

Октомври 2018 г. – юни 2019  – Стажант, Софийски районен съд и Софийски градски съд по стажантска програма „Fulbright”

2017 –  до днес Стажант, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.”

2014 – 2015 Стажант, Столична община

Членство:

2020 Член на Софийска адвокатска колегия

Други дейности:

Април, 2018 – Май, 2018 част от отборите, спечелили Националното състезание по гражданско и търговско право за 2018 г., и Междууниверситетското състезание по гражданско и търговско право в гр. Бургас за 2018 г.
2017 – 2018 Председател на Кръжока по гражданско и търговско право към юридическия факултет на Софийски университет
Април, 2017 част от отбора, спечелил Междууниверситетското състезание по гражданско и търговско право в гр. Бургас за 2017 г.
2015 – 2018 Член на Клуб на юриста „Теодор Пиперков“

Езици:
Български, английски, италиански