Петя Норова

Адвокат

E-mail: petya.norova@ivlawfirm.com

Сфери на дейност:

Облигационно право, Търговско и корпоративно право, Вещно право, Наследствено право

Проекти:

Образование:

2018 Магистър по право, Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Септември, 2016 – Февруари, 2017 Студент по програма „Еразъм +“ в Университета на Флоренция, Флоренция (Италия)

Професионална кариера:

2017 –  до днес Стажант, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.”

2014 – 2015 Стажант, Столична община

Други дейности:

Април, 2018 – Май, 2018 част от отборите, спечелили Националното състезание по гражданско и търговско право за 2018 г., и Междууниверситетското състезание по гражданско и търговско право в гр. Бургас за 2018 г.
2017 – 2018 Председател на Кръжока по гражданско и търговско право към юридическия факултет на Софийски университет
Април, 2017 част от отбора, спечелил Междууниверситетското състезание по гражданско и търговско право в гр. Бургас за 2017 г.
2015 – 2018 Член на Клуб на юриста „Теодор Пиперков“

Езици:
Български, английски, италиански, немски