… Диляна Илиева от Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“, която е добре известна с „проактивната си защита на интересите на своите клиенти“. Клиентите подчертават нейният впечатляващ международен опит и отбелязват, че тя е способна да „измисля решения незабавно“...
Chambers&Partners 2014

Корпоративно/Търговско право - България - Водеща международна правна директория
Едно от най-хубавите неща, които ще запомня, са отношенията с вашето дружество и последните няколко години работа с вас. Много надежден партньор. Затова Ви благодаря и Ви моля да предадете благодарностите ми на всички останали, с които работихме през тези години. Желая Ви всичко най-добро!
Николаос Леусис

Председател на Съвета на директорите на едноличния собственик на „Публика“ ООД и „Джи Ен Ел“ АД – European Advertising Agency Jsc.
…подпомагаше дружеството в отношенията му с регулаторните органи, както по отношение на текущата дейност, така и във връзка с административнонаказателната отговорност, така и във връзка с лицензиране, акредитация, нотифициране и текущото спазване и изпълнение на предоставените лицензи, акредитации и нотификации на техническата служба на дружеството. Адвокатското дружество осъществяваше пълното процесуалноправното представителство на „Технотест” АД, както в търговските и граждански спорове, така и в административните производства…Така описаната работа е извършена на изключително високо и професионално ниво от страна лично на адвокат Диляна Илиева и адвокат Антон Узунов и беше от изключителна важност при вземане на всички управленски решения на дружеството.
Н.с. инж. Драгомир Димитров Мицов

Изпълнителен директор на “Технотест” АД
В рамките на предоставяните правни услуги, Адвокат Илиева участва в работни групи към Народното събрание и/или към неправителствени организации като АБРО и/или към изпълнителните органи като Комисия по хазарта и др.относно промени в медийното законодателство в България, за промени в Закона за хазарта, Закона за здравето, Закона за електронните съобщения и др. . Такъв анализ е неизменна част от оценката на един сектор и без точното анализиране на съществуващата законова рамка не може да бъде направена точна оценка на риска и проблемните точки, а оттам и на нужните бъдещи стъпки за усъвършенстване на регулаторната рамка. Въз основа на горепосочените анализи и доклади бяха изготвени препоръки, които да допринесат за практически промени в законодателството, като не малка част днес са включени в законовата рамка на сектора.
г-жа Силва Зурлева

Председател на Съвета на директорите на „Нова Телевизия – първи частен канал” ЕАД
Моля да считате настоящото писмо за израз на високата оценка, която представляваното от мен дружество, „ИМПАЛА ИНВЕСТ” Б.В., дава на работата на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” и лично на адвокатите Росица Вучева и Диавена Калчева. Бих искала също така да препоръчам адвокатското дружество и адвокатите за предоставените от тях услуги по проучване на законодателната рамка и правен анализ на законодателството в областта на хранително – вкусовата промишленост във връзка с процедури пред Комисия за защита на конкуренцията и обосноваване на предстоящи сливания на „ИМПАЛА ИНВЕСТ” Б.В. и свързаните с него дружества. По-конкретно, анализите обхващаха нормативната уредба в сферата на млечната промишленост, месната промишленост, производството на брашно и тестени изделия, сладкарската промишленост, производството на олио и растителни мазнини, производството на сладкарски мазнини, и др. Част от услугите на</p> <p>адвокатското дружество и адвокатите по процедурите включваха разработването на пълни анализи на законодателство и начините на опериране на сливащите се дружества, с цел успешното доказване, че предстоящите правни сделки няма да нарушат правилата за лоялна конкуренция и концентрация по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.</p> <p>Описаната по-горе работа беше определяща за защитата на интересите и постигането на дългосрочните цели на „ИМПАЛА ИНВЕСТ” Б.В. и свързаните с него дружества. Именно високото качество, изчерпателността и прецизността на предоставените услуги, дават основание на представляваното от мен дружество да препоръча както Адвокатското дружество, така и лично адвокатите Росица Вучева и Диавена Калчева, като отлични специалисти, отговарящи на най-високите професионални стандарти на адвокатската практика.
Г-жа Ивета Балиева

Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите на „Пик – Ко“ АД и пълномощник на „Импала Инвест“ Б.В.
Помня, че ме помоли да споделя впечатленията си от българската адвокатска кантора, която ми препоръча през юли. Работихме с тях по един договор за дистрибуция и останахме много доволни. Двамата колеги реагираха много навременно и компетентно. Истински плюс за нас и другата страна Метро е, че те ни дадоха много практичен съвет, който спести на всички много време и грижи. Така че, благодаря много. Нашето мнение е: „изключително препоръчваме” за договори за дистрибуция.
Адвокат Клаудия Бортолани

Комисия „Европейско право„ в Раздел „Международно право и практика“

IV&Co Брошура

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ е учредено през 2003 г. като партньорство между Диляна Илиева и Росица Вучева, адвокати, членуващи в Софийска адвокатска колегия. Оттогава насам адвокатското дружество е обединило екип от 15 адвокати и подпомагащ ги екип. Ние сме екип от професионалисти, на които може да се разчита.