- IVLawFirm - https://ivlawfirm.com -

Войната в Украйна – закрилата, която Република България предоставя на бежанец

Поради започналата война в Украйна на 24.02.2022 г. и множеството украински бежанци, които пристигнаха в България, както и множеството запитвания свързани с регистрацията и настаняването им, следва да имате предвид следното:

Закрилата, която Република България предоставя на чужденци включва убежище, международна закрила и временна закрила.

Международната закрила включва статут на бежанец и хуманитарен статут, които се предоставят с решение на председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ).

За получаването на такъв статут трябва да се подаде молба пред длъжностите лица на ДАБ при Министерски съвет или пред друг държавен орган. Молбата на украински език може да намерите тук [1].

Необходимо е да се явите лично в един от следните Регистрационно-приемателни центрове на ДАБ, за да бъде регистрирана молба Ви за предоставяне на международна закрила:

  1. Регистрационно-приемателен център гр. София с адрес: гр. София, кв. Овча купел, ул. „Монтевидео“ № 21A [2]
  2. Регистрационно-приемателен център с. Баня с адрес: с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ №17
  3. Регистрационно-приемателен център – Харманли с адрес: гр. Харманли, ж.к. „Дружба“ № 23

Може да бъде поискана закрила и за децата под 18-годишна възраст, като следва да са с родителите си в териториалното поделение. В случай, че децата са непридружени, на децата се предоставя незабавна закрила от Държавна агенция за закрила на детето.

Докато трае процедурата по предоставяне на статут, документът за самоличност се задържа от ДАБ, като на лицето се предоставя регистрационна карта, която е за срок от 3 месеца.

Важно е да отбележим, че описаните по-горе предоставяни хуманитарен и бежански статут не предоставят възможност за работа и на лицата не се предоставя безплатна медицинска възможност, докато процедурата не бъде приключена (срок за което е до 21 месеца). В момента се изгражда механизма за предоставяне на временна закрила на украински граждани в България, която защита вече ще предоставя възможност за работа и за оказване на безплатна спешна медицинска помощ. Следете сайта ни за актуална информация относно предоставянето на временна закрила.

Настоящата новина служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични изисквания на законодателство. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.