За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2016 г., както и за цялостната си дейност, бидейки класирано на в класацията ...

Уважаеми Клиенти, Напомняме Ви, че съгласно Закона за счетоводството крайният срок за подаване на заявление за обявяване на годишните финансови отчети („ГФО”) и годишния доклад за дейността за 2016 г. ...