През 2018 г. един от нашите клиенти възложи на адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ започването на арбитражни производства срещу италианска компания.

Клиентът ни придоби няколко парцела за изграждането на сгради от висок клас в един от най-престижните райони на столицата. Консултирахме по корпоративни и данъчни въпроси, както и относно статута на

Екипът ни прегледа договора за заем, множество договори за залог, както и ипотеки на недвижими имоти, собственост на компанията. Съветвахме клиента по време на процеса на договаряне. Освен това ние

Като част от сделка за придобиване на новата фабрика за алуминиево леене на Alu-Light Technology в Плевен, Купувачът извърши транзакция в размер на 700 000 евро, за да поръча част

21.02.2020

Индустрия: Химическа индустрия

Сфера на дейност: Обществени поръчки и концесии

Нашата роля беше да напътстваме клиента в изискванията на процедурата и приложимото законодателство към дейностите. Обществената поръчка беше за „Приемане, транспортиране, оползотворяване и изхвърляне на опасни болнични отпадъци, генерирани от

След като получи регистрация на две търговски марки в ЕС, клиентът искаше да разшири защитата в Китай. За тази цел се заехме с предварителното проучване на предходни регистрирани и заявени

Екипът ни се консултира с клиента, собственик на завод за производство на машина за противоналягане. Клиентът искаше разширяването на IP защитата за нов пазар – Индия. Доника Илиева ръководи консултацията

Адвокатското дружество консултира Daramis Holding в цялата процедура за сключване на договор за заем за финансиране на изграждането на два строителни проекта в София.

През 2019 г., Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предостави за поредна година широка гама от правни услуги на дружества от групата на Луфтханза в България. Някои от акцентите за

21.02.2020

Сфера на дейност: Данъчно право

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ работи за г-н Гордън Хауърд Питърс – канадски гражданин. Той възнамерява да се установи постоянно в България. Ето защо, г-н Питърс поиска консултация относно

Нашите клиенти Daramis Holding се нуждаеха от съдействието на Адвокатското дружество във връзка с подготовката на тръжна процедура за строителство на двата им жилищни проекта в София. Нашата задача беше

Нашият търговски екип съветва клиент за сложни изменения на набор от договори за строителство и специални сметки. Нашите адвокати поеха водеща позиция и представляваха клиента при преговорите с финансиращата банка.

Една от водещите български компании в строителния бранш повери на нашия екип преструктурирането на бизнеса му. Първата стъпка беше да проучим всички необходими документи. След това оценихме интересите на нашия

Съветвахме и подпомагахме клиента по време на цялата процедура за покупка. Предоставихме надлежна проверка, договорихме и преработихме предварителния договор, предоставен от продавача, и участвахме в преговорите между страните. В деня

21.10.2019

Индустрия: Химическа индустрия

Сфера на дейност: Търговско право

Нашата адвокатска кантора беше ангажирана със задачата да преразгледа изтеклото споразумение за дистрибутор и да посъветва дистрибуторската компания как да регулира по-нататъшните си взаимоотношения с компанията доставчик. Изпълнителят предложи на

21.06.2019

Индустрия: Туризъм

Сфера на дейност: Корпоративно право – Сливания & Придобивания

Адвокатското дружество беше ангажирано с нов проект от Isiklar Holding AS, водеща турска компания, която придобиваше масивно ловно стопанство в Стара планина, както и всички съоръжения към него като част

05.06.2019

Индустрия: Авиокомпании

Сфера на дейност: Данъчно право

Нашият данъчен отдел консултира Луфтханза Груп относно структурирането на дейността й в съответствие с данъчното законодателство на Германия, България и на Европейския съюз, във връзка с изготвянето на фактури за пътници и приспадане на ДДС по фактури за доставки на хранителни стоки.

05.06.2019

Индустрия: Недвижими имоти и строителство

Сфера на дейност: Данъчно право

Данъчният екип на адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ консултира клиента относно резултатите от проведената данъчна ревизия срещу дружеството и оказа помощ на клиента в процедурата по спиране на публичното

05.06.2019

Индустрия: Реклама

Сфера на дейност: Данъчно право

Нашият данъчен екип представлява клиента при обжалването на ревизионен акт издаден във връзка с прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

05.06.2019

Сфера на дейност: Данъчно право

Нашият данъчен екип представлява клиента при обжалването на ревизионни актове, основаващи се на необосновани заключения по отношение на личното имущество на физически лица.

05.06.2019

Сфера на дейност: Данъчно право

Нашият данъчен екип представлява клиента при обжалването на ревизионни актове, в сектора на международните автомобилни превози на товари.

05.06.2019

Сфера на дейност: Данъчно право

Клиентът е специализиран в доставката на храни по програма, финансирана от държавата. Представлявахме клиента от началото на данъчната ревизия, тоест изготвянето на възражение срещу ревизионния доклад и представителство при обжалването

05.06.2019

Индустрия: Недвижими имоти и строителство

Сфера на дейност: Данъчно право

Представлявахме клиента в производство по обжалване на ревизионен акт в строителната индустрия.