Бул. „Христо Ботев“ 28, ет. 4
Гр. София 1000, България

тел.: +359 2 981 49 53
тел.: +359 2 981 47 99
факс: +359 2 980 59 82
ел. поща: office@ivlawfirm.com