Адвокатско Дружество "Илиева Вучева и Ко." предоставя правни съвети отнасящи се до широк кръг индустрии. Разбирането на съответната индустрия и нейните особености повишава значително качеството на изготвения правен съвет.

Здравеопазване и природни науки
Бързото сближаване на сектора на здравеопазването, природните науки и технологиите изисква още повече правна експертиза
Човешки ресурси, подбор на персонал
Ние консултираме и защитаваме както международни и местни работодатели и посредници в подбора и управлението на човешки ресурси, така и чуждестранни и български служители/работници.
Туризъм
Предоставянето на туристически услуги е една от най-приятните и привлекателни сфери на дейност, в която екипът ни предоставя правни консултации.
Медии и телекомуникации, развлекателен бизнес
Правно съдействие и изготвяне на правни становища по отношение на различни въпроси свързани с търговските договори на клиентите ни, чийто предмет на дейност включва дейност в областта на медиите и телекомуникациите, представителство при водене на преговори и др.
Енергетика и природни ресурси
Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” предоставя съвети по всички правни, технически, лицензионни и данъчни въпроси възникващи във връзка с инвестиции в енергийния сектор.
Авиокомпании
Последните годините предоставиха възможност на екипа ни да задълбочи своите познания и да натрупа опит при управление на отношенията, както от страната на авиокомпаниите, така и от страната потребителите.  
Транспорт и спедиция
Географското положение на България благоприятства за развитие на транспортна дейност и чуждестранни инвестиции в този сектор. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ притежава познанията и опита за успешно консултиране на
Телевизия и филми
Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ е една от адвокатските кантори в България с изявена специализация в областта на медиите и телекомуникациите.
Музика и развлечение
Музикалната индустрия се развива постоянно. Това изисква правна кантора с познания за миналото, но и говореща езика на бъдещето. Ние имаме отлични постижения и в двете посоки и затова клиентите ни се доверяват за защита на правата им.
Лека промишленост и производство
Нашето портфолио от клиенти в тази сфера включва някои от водещите компании в България, произвеждащи и търгуващи с хранителни продукти, техника за преработване на хранителни продукти, електроника и оптика и други потребителски стоки.
Химическа индустрия
Ние можем да Ви дадем съвет по всички въпроси, свързани с производството и търговията с химически продукти, преработката на природна газ и електрическа енергия, международни договори за доставка на газ и други материали.
Хотели и отдих
Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ притежава познанията и опита за успешно консултиране на фирмите в сферата на почивната индустрия, така че да отговаря на техните правни нужди.
Недвижими имоти и строителство
Нашият екип има възможността да се справи с всички въпроси, касаещи недвижими имоти и произтичащи от различни търговски сделки и в частност от банкови, инвестиционни и инфраструктурни проекти и сделки. Ние имаме ресурсите да предоставяме правни съвети на изключително ниво в рамките на цялостния процес на инвестиционен проект свързан с недвижимите имоти.
Пощенски и куриерски услуги
Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предоставя правни консултации относно всички аспекти на пощенските и куриерски услуги.
Оръжейна индустрия и стоки с двойна употреба
Нашите експерти активно предоставят висококвалифицирани юридически услуги, свързани с оръжейната промишленост и дейностите с продукти, свързани с отбраната
Реклама
Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предоставя правни консултации относно всички аспекти на рекламната и маркетинговата дейност.
Електроника и оптика
Ние разполагаме със задълбочени познания относно индустрията, които ни позволяват да осигуряваме правни услуги с високо качество на нашите клиенти. Може да съдействаме на компаниите от сферата на електрониката и оптиката със стратегически правни становища, покриващи голям брой режими.
Лека и хранително-вкусова промишленост
Клиентската база на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” в тази област включва едни от водещите дружества, които произвеждат и търгуват с хранителни продукти, електроника и оптически уреди, както и други разнообразни продукти на леката промишленост.
Търговия на едро и дребно
Ние помагаме на нашите клиенти при избора на най-подходящата правна форма за техните бизнес дейности в България, като взимаме предвид българското законодателство, регулиращо специфичните им бизнес дейности, и като се
Автомобилна индустрия
Нашият екип има опит в областта на всякакви въпроси свързани със създаването и развитието на бизнес с автомобили, включително с поддръжката им. Нашите специалисти са способни да предоставят висококвалифицирани правни услуги през всеки етап от извършване на сделка или инвестиция в автомобилната индустрия.
Старт-ъп компании
Ние възприемаме интердисциплинарен подход към консултирането на предприемачи и стартиращи фирми
Издателска дейност
Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ притежава задълбочени познания и опит в консултирането на издатели, автори и разпространители, във връзка с въпроси на издателската дейност, била тя на дигитална медия или печат.
Компютърен хардуер и софтуер
Ние осъзнаваме важността на компютърния и IT бизнес за българската икономика, както и необходимостта от правни познания в областта.
Сделки с технология и сорсинг
Аутсорсингът се превърна в съществена бизнес индустрия в страната. България се развива динамично като предоставящ такива услуги център. Съответно и ние развиваме дейността си, за да отговорим на тази тенденция.
Ресторанти и клубове
Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” следи динамиките и спецификите на този сектор. Ние винаги сме готови да предоставим адекватно и компетентно консултиране по различните казуси, свъразни с вашия бизнес.