С Решение № 3 (Решението) на Конституционния съд („КС“) беше дадено тълкуване на Конституцията на Република България относно действието на решенията на КС, с които се обявява противоконституционност на закон, ...

Адвокат Диавена Калчева разглежда защита при уволнение от гледна точка на работниците и работодателят. За повече полезна информация за трудовоправните отношения следете нашия сайт и Facebook, LinkedIn ...

Адвокат Диавена Калчева разглежда специфичното прилагане на ДДС при онлайн услугите. За повече полезна данъчна информация следете нашия сайт и Facebook, LinkedIn ...

Съгласно Семейния Кодекс, действията на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допускат с разрешение ...

Настоящата статия има за цел да разгледа една тясна хипотеза, свързана с възможността лизингодател да претендира връщане на предоставена по договор за лизинг машина, в случай, че по отношение на ...

MOSS представлява режим за съкратено обслужване на едно гише за целите на отчитане на ДДС. Това е незадължителен режим, който дава възможност в определени случаи ДДС да бъде отчитан само ...

Успешното управление на всеки един бизнес предполага комплексна преценка на рисковете и предприемане на всички необходими мерки за предотвратяването им. Трудовата злополука представлява риск както за работника и/или служителя, така ...

При настъпила трудова злополука, пострадалият работник/служител може да насочи претенцията си за обезщетяване на причинените му имуществени и неимуществени вреди към работодателя; към застрахователя по задължителната застраховка „Трудова злополука“ или ...

Събрахме на едно място всички най-важни заповеди на Министъра на здравеопазването. Хронологично са изведени акцентите от заповедите. Целият текст на всяка заповед може да намерите от линка в заглавието на ...

С цел постигане на по-голяма яснота по отношение на правата на пътниците в Европейския съюз („ЕС“) и смекчаване на икономическите последици от пандемията на COVID-19 в сферата на транспорта, Европейската ...

Настоящата статия ще разгледа въпроса за приложимостта на института на непреодолимата сила по отношение на договорите за строителство в светлината на обявеното извънредно положение в Република България поради COVID-19 и ...

Част от мерките по новия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, („Закона/ът за извънредното положение“) касаят възлагането на обществени поръчки.   Законът за обществените поръчки (ЗОП) спира да се прилага за времето ...

В следствие на обявената пандемия от корона вирус (COVID-19) и като предпазна мярка редица държави наложиха противоепидемични мерки, които пряко или косвено рефлектираха върху различните туристически услуги. Организираните туристически пакети, ...

Обжалването на един ревизионен акт не спира неговото изпълнение. Лицето въпреки това  може да предотврати изпълнението като: Заплати дължимите данъци и лихви; Поиска спиране на изпълнението и предостави обезпечение. Тук ...

Адвокат Снежанка Балджиева обяснява метода на сравнимите неконтролирани цени. За още полезна данъчна информация, следете нашия сайт. Ако имате нужда от консултация, моля не се колебайте да се свържете с ...

Всеки, който използва Интернет търсачки, знае, че след като напише дадена дума, уеб браузърът показва определени връзки и резултати. Редът, в който се показват връзките, се подчинява на сложни алгоритми, ...

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с решение от 13 март 2020 г. („Закона/ът“), публикуван на 24.03.2020 г., не предвижда възможност за спиране на сроковете ...

Малко извън най-нашумялата тема в момента. Искаме да ви представим обобщена и доста полезна информация за трудовата мобилност. ...

Преживяваме период на обявено извънредно положение, при което дори излизането от домовете ни търпи ограничения.  Когато обаче пандемията отмине и започнем отново да пътуваме, ще придобият значение въпросите, свързани с ...

На 11.03.2020 г. председателят на Световната здравна организация („СЗО“) – Тедрос Гебрейсус, обяви разпространението на коронавирус инфекция (COVID-19) за пандемия. Във връзка с това, Парламентът на Република България гласува и ...

Последните няколко дни се обърнахте към екипа ни с въпроси относно ефекта на пандемията от COVID-19, обявеното извънредно положение и предприетите противоепидемични мерки върху бизнеса Ви. В следващите редове се ...

По повод актуалната в днешно време тема за вписване на действителен собственик съгласно изискванията на Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари („ЗМИП“) трябва да ...

Цел: Прекратяване на съсобствеността и превръщането ѝ в индивидуална собственост. Приложно поле: Делба може да се извършва единствено по отношение на т.нар. обикновена дялова съсобственост, при която всеки съсобственик има ...

С времето предоставянето на карти MultiSport като социална политика на работодатели придобива все по-голяма популярност. В резултат на това възникват редица практически въпроси как следва да бъдат третирани картите MultiSport, ...