The cooperation between Ilieva, Voutcheva & Co Law Firm and Lufthansa Group started in 2012. Since then, the Law Firm supporting the Lufthansa Group companies present in Bulgaria in a wide range of legal topics, especially in corporate and commercial law; labor law and dispute resolution. The colleagues and partners at Ilieva, Voutcheva & Co showed always a very high level of knowledge in the affected topics. Their expertise and engagement towards our projects are much above the expectations and made us feel, the success of our projects is as important to them as it is for us. What makes the cooperation special with them is, that they not only inform us about the local regulations and circumstances but they are actively seeking for solutions for the most difficult cases, advising us and guiding through the procedures. Their proactive approach and ongoing availability for discussion is a big asset for us. Besides of above mentioned facts, on a personal level it is a joy to work with Ilieva, Voutcheva & Co. Their friendly, communicative attitude, enthusiasm and perfect English makes the cooperation very smooth.
Ms. Katalin Tóth

Human Resource Management, Lufthansa German Airlines
За мен е изключително удоволствие да препоръчам Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“, надежден партньор, с когото работим в тясно сътрудничество от много години. Истинско удоволствие беше за нас опитът ни от работата с всички съдружници, адвокати и служители на дружеството, което ни позволи да ги опознаем като действително ценна добавка за бизнеса ни в България. Всички членове на Адвокатското дружество са честни, надеждни, изключително трудолюбиви и ефективни в постигането на резултати. Познанията им в областта на дружественото право, търговското и трудово право, както и опитът им в структурирането на сделки беше огромно предимство за дъщерното ни дружество в София. Без никакво съмнение, ние особено силно препоръчваме споменатото адвокатско дружество като ценен партньор за каквито и да е начинания, които търговско дружество или физическо лице би имало в тази страна.
Г-н Джордж Каравасилис

Във всеки случай, беше удоволствие да работя с вас [Росица], Мартин и Гаяна. Вашият професионализъм е изключителен.
Г-н Басер Пиер Дахер

Управляващ съдружник Басер Дахер и Партньори, Бейрут, Ливан
От създаването на фирма ИНТЕРЛОГИКА ЕООД разчитам на цялостна правна подкрепа от страна на Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко”. Доверявам се винаги безрезервно на точността, компетентността и акуратността на адвокатите от дружеството за съвет и съдействие в сферата на търговското и облигационно право. Препоръчвам Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” като екип от професионалисти с дългогодишен опит  и лично отношение към клиента.
Г-жа Галина Илчев

Управител на ИНТЕРЛОГИКА ЕООД

IV&Co Брошура

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ е учредено през 2003 г. като партньорство между Диляна Илиева и Росица Вучева, адвокати, членуващи в Софийска адвокатска колегия. Оттогава насам адвокатското дружество е обединило екип от 15 адвокати и подпомагащ ги екип. Ние сме екип от професионалисти, на които може да се разчита.

 

Към Брошурата