Адвокатско дружество "Илиева Вучева и Ко." предоставя правни съвети във всички области на правото, свързани с работата на икономическите субекти. Нашият екип представлява и съветва местни и чуждестранни клиенти в следните области:

Абонаментни услуги
От практиките и документацията на трудовото законодателство до търговските договори за клиенти и доставчици, до сложността на корпоративното право и събирането на задължения, нашето абонаментно правно обслужване позволява на нашите клиенти пълно спокойствие, знаейки, че правните аспекти на управлението на бизнеса са в сигурните ръце на експерти.
Корпоративно право – Сливания & Придобивания
Корпоративното право е една от ключовите сфери на дейност на Адвокатското дружество. Нашите възможности в областта на корпоративното право и сливанията са подкрепени и от разнообразния опит и познания.
Процесуално представителство
Екипът на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” се състои от опитни адвокати, специализирани и в сферата на събиране на задължения и разрешаване на правни спорове по съдебен и извънсъдебен ред. Предлагаме широка гама от услуги в защита на правата и интересите на своите клиенти.
Търговско право
Ние предоставяме нашата професионална подкрепа, за да осигурим стабилност на Вашите търговски взаимоотношения. Във всеки един от случаите по-долу бизнес ориентирания и правилно структуриран съвет е от критично значение за жиснеспособността и просперитета на клиентската работа.
Недвижими имоти и строителство
Задълбочения опит, който имаме и отличното познаване на пазара на недвижими имоти означава, че нашите клиенти ни се доверяват за получаване на практични правни решения на планираните от тях сделки с недвижими имоти.
Защита на конкуренцията и законодателство на Европейския съюз
Ние имаме обширен опит при представителство на наши клиенти пред Комисия за защита на конкуренцията при защита на техните интереси в случаите на наличие или твърдяна нелоялна конкуренция, рекламиране и практики на търговските промоции.
Данъчно право
В наши дни изчерпателният, професионален и точен данъчен съвет е решаващ за всяко търговско начинание и предприятие. Нашите клиенти ни избират именно заради този тип съвети.
Медийно право, право на комуникационните технологии
Нашето Адвокатско дружество е едно от водещите сред правните консултанти по медийно право в България и работи за едни от най-изявените представители на телевизионния бизнес, издатели на вестници и списания, рекламни агенции и агенции за връзки с обществеността, и др.
Право на интелектуалната и индустриална собственост
Предоставяме пълна гама услуги в областта на интелектуалната собственост от проучване и регистрация на търговски марки, патенти, индустриален дизайн през защита на авторски и сродни права.
Енергетика и природни ресурси
Експертите ни осигуряват правни съвети по всички регулаторни изисквания, включително технически, лицензионни и данъчни въпроси, които могат да възникнат при извършване на инвестиции в енергетиката.
Защита на личните данни
Ние предлагаме интегрирани, творчески и практически съвети относно всички аспекти свързани със защитата на лични данни.
Гражданство и пребиваване
Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предоставя правни услуги по ключови въпроси в областта на имиграционното право.
Обществени поръчки и концесии
Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предлага широкообхватни услуги в областта на обществените поръчки. Ние предоставяме висококвалифицирани юридически услуги, които обхващат целия процес на възлагане на обществени поръчки.
Несъстоятелност
Познанията ни и натрупаният опит ни позволяват да работим за всеки и всички участници в производството по несъстоятелност, като кредитори (компании, банки или финансови инвеститори), синдици или корпоративни длъжници.
Екология
Екипът ни съветва по всички аспекти на регулаторните въпроси в областта на опазването на околната среда.
Право, свързано с комунални услуги
Част от специализацията ни е в сферата на комуналните услуги като събирането и депонирането на отпадъци, ВиК услугите, строителството на газопроводи на местно, регионално и международно ниво, топлоснабдяването и др.
Банки и финанси, капиталови пазари
Ние предоставяме правни съвети на наши клиенти банки и небанкови финансови институции относно нормативните изисквания за осъществяване на банкова дейност на територията на България.
Трудово право
Работим по трудово правни въпроси от възникване на правоотношението до неговото прекратяване
Дигитални права и интелектуална собственост в търговията
Ние осигуряваме консултации относно подготовката на лицензионни споразумения, франчайзингови споразумения, съдействие при защита на авторски права, включително при съдебни спорове, консултиране и съдействие в изготвянето на договори относно търговски марки, ноу-хау и патенти.
Право на информационните технологии
Познанията на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ осигуряват на IT сектора широка гама от правни услуги. Съчетаваме ги с юридическо знание и произвеждаме иновативни правни продукти.
Фармацевтични изделия и Медицинско право
Нашият правен екип предоставя своя опит в съдебните спорове, уменията за водене на преговори и отличното познание на приложимото национално и европейско законодателство, с внимание към медикаментите, медицинското оборудване, хранителните добавки.
Спортно право
Нарастващата популярност на спорта, както и все по-голямото значение на интернет и масовите медии, превърнаха този сектор в глобална индустрия с огромно влияние. Ние в Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” сме готови да предоставим правна и търговска консултация в сферата на спорта.
Застрахователно право
Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предоставя правни съвети в областта на застрахователното право. Съдействието ни в тази сфера обхваща консултации на бизнес клиенти във връзка с евентуалните рискове, които