fbpx
side-area-logo

Актуално

Правни експерти на високо професионално равнище

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ е екип от професионалисти, на които може да се разчита. Ние сме независима адвокатска кантора, обединяваща отлични адвокати и подпомагащ ги екип, отдадени на идеята за предоставяне на услуга, фокусирана върху клиента и винаги ръководена отблизо от някой от управляващите партньори. В областта на корпоративното и търговското право нашите корпоративни и индивидуални клиенти получават пълна гама правни услуги, с изключително качество и лично отношение на адвокатите.

IV&Co Брошура

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ е учредено през 2003 г. като партньорство между Диляна Илиева и Росица Вучева, адвокати, членуващи в Софийска адвокатска колегия. Оттогава насам адвокатското дружество е обединило екип от 10 адвокати, правни консултанти и подпомагащ ги екип. Ние сме екип от професионалисти, на които може да се разчита.

 

Към Брошурата

Image module
Image module
Image module
Image module

Услуги

Сфери на дейност

Адвокатско дружество „Илиева Вучева и Ко.“ предоставя правни съвети във всички области на правото, свързани с работата на икономическите субекти.

Нашият екип представлява и съветва местни и чуждестранни клиенти в следните области:

Индустрии

Адвокатско Дружество „Илиева Вучева и Ко.“ предоставя правни съвети отнасящи се до широк кръг индустрии. Разбирането на съответната индустрия и нейните особености повишава значително качеството на изготвения правен съвет.

Адвокатите на фирмата представляват и съветват местни и чуждестранни клиенти в следните индустрии:

Проекти

04.05.2019

Сфера на дейност: Обществени поръчки и концесии

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” консултира дългогодишен клиент и неговите международни партньори по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по отношение на преопаковането, транспортирането, окончателното погребване и почистване на складовете за съхранение на пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други продукти за растителна защита.

15.04.2019 

Сфера на дейност: Обществени поръчки и концесии

Консултирахме клиент за подаване на оферта за открита процедура за обществена поръчка по отношение на транспортирането и екологично чистото третиране чрез окончателно оползотворяване/обезвреждане на опасни отпадъци от два метални резервоара.

Консултирахме продавача – чуждестранна компания, относно продажбата на 4 водноелектрически централи, разположени в различни краища на страната. Капацитетът на водноелектрическите централи е между 3-30 МВ. Ангажиментът ни включваше и покриване на регулаторни въпроси и спазване на българското законодателство в областта на енергетиката и производствата пред Комисията за енергийно и водно регулиране.

21.06.2019 

Индустрия: Туризъм

Сфера на дейност: Корпоративно право – Сливания & Придобивания

Адвокатското дружество беше ангажирано с нов проект от Isiklar Holding AS, водеща турска компания, която придобиваше масивно ловно стопанство в Стара планина.

Image module
Image module
Image module
Image module