Абонаментни услуги

Моделът на ползване на абонаментни услуги може да работи ефективно за малки и средни предприятия, които не могат или не искат да си позволят поддържането на вътрешен правен екип. Обикновено тези клиенти имат незабавна или нарастваща нужда от правни услуги. Въпреки че, е възможно да нямат нужда от юридическо съдействие постоянно, за такива клиенти има смисъл да разпределят хонорарите за правна работа по равно и през цялата година, както и да получат предвидимост на този разход. По-големите клиенти могат да се възползват от този подход, базиран на абонамент, като получават правилните правни услуги с добавена стойност.

Преди да започнем работа, ние опознаваме в дълбочина вашия бизнес.

Първата ни стъпка ще бъде да придобием задълбочено разбиране на вашия бизнес: натовареността ви, текущите предизвикателства, с които се сблъсквате, вашият персонал, вашите цели и вашия план за следващата година. След като опознаем вашите уникални бизнес нужди, нашата работа може да започне.

След като сме се срещали, за да обсъдим вашите търговски и практически цели, нашите адвокати ще ви предоставят предложение за това какво попада в обхвата н работата ни, заедно с фиксирана цена на месец за годината. Тази такса ще се заплаща ежемесечно за следващите 12 месеца. През това време цената няма да бъде увеличавана, и никога няма да получите сметка за изненадващи и неясни добавени разходи. Ще можете да видите точно за какво плащате.

От практиките и документацията на трудовото законодателство до търговските договори за клиенти и доставчици, до сложността на корпоративното право и събирането на задължения, нашето абонаментно правно обслужване позволява на нашите клиенти пълно спокойствие, знаейки, че правните аспекти на управлението на бизнеса са в сигурните ръце на експерти.