Екология

Въпросите, свързани с опазването на околната среда и нормативната уредба, вече са част от ежедневието на повечето предприятия.

Екипът ни съветва по всички аспекти на регулаторните въпроси в областта на опазването на околната среда. Предоставяме както съвети като част от процеса на сливания и придобивания, така и консултации по казуси във всички основни области на екологичното право.

Услугите, свързани с околната среда, включват, като изброяването не е изчерпателно:

  • Правен анализ свързан с регулаторни изисквания за опазване на околната среда и консултации при сделки
  • Съответствие и съвети по регулация на околната среда
  • Законодателството на Европейския съюз (ЕС) в областта на околната среда и законодателния процес
  • Екологичните аспекти на възобновяемите енергийни източници и чистите технологии
  • Консултации, засягащи околната среда при инфраструктурни проекти и развитие на други проекти и тяхното финансиране