Гражданство и пребиваване

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предоставя правни услуги по ключови въпроси в областта на имиграционното право. Независимо дали желаете да посетите Република България краткосрочно или да се установите трайно в държавата, нуждаете се от разрешение за пребиваване и работа или пък целите придобиване на българско гражданство, можем да Ви съдействаме.

Нашите услуги включват пълно правно и административно обслужване и консултации по следните процедури:

  • Придобиване на визи за пребиваване тип „C” и “D”
  • Правни консултации относно основанията за придобиване на разрешения за пребиваване в Република България
  • Придобиване на разрешения за пребиваване в Република България
  • Процедури по събиране на семейства
  • Подновяване и удължаване на издадени разрешения за пребиваване
  • Издаване на удостоверение за произход
  • Издаване на сертификат за инвестиции
  • Издаване на разрешения за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ и „Единно разрешение за пребиваване и работа“
  • Правни консултации относно основанията за придобиване на българско гражданство
  • Придобиване на българско гражданство

Нашите експерти имат опит в областта с работа с граждани на държави членки на ЕС и граждани на трети страни.

Като част от услугата предоставяме съдействие в комуникацията и подаването на документите пред Дирекция миграция и Дирекция Българско гражданство към Министерство на правосъдието.