Застрахователно право

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предоставя правни съвети в областта на застрахователното право. Съдействието ни в тази сфера обхваща консултации на бизнес клиенти във връзка с евентуалните рискове, които биха довели до сериозни финансови затруднения на техния бизнес и необходимостта от обезпечаването им посредством сключване на определен вид застраховки (задължителни или доброволни).  Също така предоставяме съдействие при завеждане на застрахователни претенции и осъществяваме представителство – извънсъдебно и процесуално при наличие на такива. Консултираме клиентите във връзка с законодателната рамка на застрахователните услуги, която обхваща най-общо въпросите за обхвата на застрахователното покритие и лимитите на отговорност на застрахователите.

Правните ни услуги са съсредоточени върху:

  • избор на подходящ застраховател;
  • преглед на застрахователния договор (полицата) и останалите необходими документи;
  • преглед на общите условия на застрахователя;
  • покритите рискове;
  • застрахователната сума (лимита на отговорност);
  • завеждане на застрахователни претенции;
  • извънсъдебно и процесуално представителство и др.