Ние осигуряваме услуги, свързани с ДДС, акцизи и мита. В това отношение предлагаме някои или всички от следните услуги:

  • Данъчно съветване и консултация, както и структуриране, включващо плащане на ДДС и акцизи;
  • Съвети по възстановяване на ДДС и услуги, свързани с решения на спорове в течение на проверката по ДДС, възражения и обжалване на негативни оценки на данъчни проверки
  • Помощ и подпомагане в течение на обичайните проверки, предоставяне на услуги по възражения и обжалвания
  • Съвети при оценка на мита и акцизи, структуриране и управление на риска;
  • Предоставяне на съвет по класификация на митнически тарифи (планиране и правила)
  • Последици и решения от митническите складове и зони.
  • Преглеждане на правен и икономически анализ на ДДС и мита.
  • Консултации по общото митническо право и администриране.
  • Анти-дъмпинг и компенсация