България е страна по над 65 спогодби за избягване на двойно данъчно облагане. Този факт, както и обстоятелството, че България има едни от най-благоприятните данъчни ставки (корпоративният данък, както и данъкът върху дохода на физическите лица е 10%) налични в Европа и света, я прави привлекателно място за установяване на чуждестранни инвестиции. По тази причина ние сме придобили и продължаваме да трупаме сериозен опит в прилагането на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, както и по прилагането им в схеми за данъчно структуриране и планове за оптимизация.