Без значение дали при извършване на придобиване, прехвърляне на бизнес или извършване на сливане, компаниите трябва да имат отлично разбиране на данъчните последици от предвидените сделки, да осъществяват управление на данъчния риск и да осигурят оптимизирането на бъдещи парични потоци. Данъчното планиране е значителна част от ранния подготвителен стадий и може да добави значителна стойност към всяка сделка и да увеличи ползата от проекта. Това планиране е съществено, за да се намалят реалните данъчни разходи по сделката и да се предотврати претърпяването на данъчни загуби, произтичащи от сделката.

Чрез работата си в тясно сътрудничество с корпоративни адвокати, занимаващи се със сделки по сливания и придобивания, ние ще Ви предоставим задълбочен анализ и прецизни техники за структуриране на сделката. Можем да Ви предоставим помощ, за да:

  • Прецените и управлявате данъчния риск, свързан със придобиване/сливане
  • Структурирате придобивания така, че да оптимизирате нетните парични потоци
  • Осъществите правен и икономически анализ преди придобиването
  • Осигурите ефикасно данъчно структуриране на сделката
  • Осигурите решаването на въпросите следващи приключването на сделката